qc_banner_khoaminhkhai_999x250

MK - 10E2

MK---10E2.jpg

HÌNH ẢNH





BẢN VẼ


MÔ TẢ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:


TT
Tên SP
V.Liệu
Kích thước
Số
Chìa khóa
A
B
C
Ø
E
F
1
MK 05
Đồng
28
26
15
5
12
13
03
2
MK 06
Đồng
35
35
18
6
13
19
03
3
MK 06
Gang
37
35
19
6
16
20
03
4
MK 06E
Đồng
37
33
20
6
15
20
03
5
MK06E
Gang
37
33
20
6
16
20
03
6
MK 10
Gang
54
39
26
8
19
28
03
7
MK 10E
Đồng
50
39
26
8
15
28
03
8
MK 10E
Gang
50
40
26
8
16
28
03
9
MK 10H
Gang
50
43
26
9
23
27
03
10
MK 10F
Đồng
62
52
31
10
22
32
03
11
MK 10F
Gang
60
48
32
10
23
32
03
12
MK 10I
Inox
56
44
38
10
18
27
03
13
MK 10Q
Đồng
62
48
36
12
20
30.5
03
14
MK 10Q
Gang
62
50
36
12
21
30.5
03


Logo Đối Tác Của Khóa Minh Khai