qc_banner_khoaminhkhai_999x250

MK - 10N đồng

mk10n.jpg

HÌNH ẢNH
BẢN VẼ


MÔ TẢ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:


TT
Tên SP
V.Liệu
Kích thước
Số
Chìa khóa
A
B
C
Ø
E
F
1
MK 10C (1 ổ)
Gang
93
63
36
12
23
13
03
2
MK 10C (2 ổ)
Gang
93
63
36
12
23
13
04
3
MK 10C1Đ-M (1 ổ)
Đồng
81
62.5
35
12
20
14
03
4
MK 10C1Đ-M (2 ổ)
Đồng
81
62.5
31.3
12
20
14
04
5
MK 10C2 (2 ổ)
Đồng
74
55.5
28
10
15.5
12
04
6
MK 10NĐ
Đồng
74
55.5
28
10
15.5
12
03
7
MK 10N
Gang
74
56
28
10
17
14
03
8
MK 10N-I
Inox
75
55
28
10
18
12
03
9
MK 10SĐ
Đồng
61
44
20
8
14
10
03
10
MK 10S
Gang
61
44.5
20
8
15.5
12
03


Logo Đối Tác Của Khóa Minh Khai