qc_banner_khoaminhkhai_999x250

TC40.jpg

HÌNH ẢNH
BẢN VẼ


MÔ TẢ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

 

TT
Tên SP
V Liệu
Kích thước
Trang trí
bề măt
Ø 1
Ø 2
L
W
1
TC 40
CT3
40
70
162
25 - 45
Mạ Ni - Cr
2
TC 40 Inox
Inox
40
70
162
25 - 45
Điện hoá
3
TC 34
CT3
34
70
162
25 - 45
Mạ Ni - Cr
4
TC 34 Inox
Inox
34
70
162
25 - 45
Điện hoá


Logo Đối Tác Của Khóa Minh Khai