qc_banner_khoaminhkhai_999x250

ch120i.jpg

HÌNH ẢNH
BẢN VẼ


MÔ TẢ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

 

TT
Tên SP
V.Liệu
Kích thước
Trang trí
Bề mặt
δ
A
B
C
Ø
1
Chốt trong CH120
CT3
2.5
80
70
40
12
Mạ Ni-Cr
2
Chốt trong CH120-I
Inox
2
60
60
44
10
Điện hóa


Logo Đối Tác Của Khóa Minh Khai