qc_banner_khoaminhkhai_999x250

C80S.jpg

HÌNH ẢNH
BẢN VẼ


MÔ TẢ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

 

TT
Tên SP
V.Liệu
Kích thước
Trang trí
Bề mặt
δ
A
B
C
Ø
1
C60
HK Nhôm
3
60
31
20
7
Sơn tĩnh điện
2
C80
HK Nhôm
3.5
80
31
25
7
Sơn tĩnh điện
3
C60S
CT3
1
63
32.4
21
7
Sơn tĩnh điện
4
C80S
CT3
1
75
32.4
21
7
Sơn tĩnh điện
5
C60I
Inox
1
63
32.4
21
6.5
Điện hóa
6
C80I
Inox
1
75
32.4
21
7
Điện hóa


Logo Đối Tác Của Khóa Minh Khai