qc_banner_khoaminhkhai_999x250

BL120No

BL120NO.jpg

HÌNH ẢNH
BẢN VẼ


TT
Tên SP
V.Liệu
Kích thước
Trang trí
Bề mặt
δ
A
B
C
Ø
1
BL 125No1
Inox
3
125
85
25
10
Đánh xước
2
BL 125No2
Inox
2.5
125
75
22.5
8
Đánh xước
3
BL 100No1
Inox
2.5
100
66.4
20
7
Đánh xước
4
BL 85No1
Inox
2
85
56
18
6.5
Đánh xước
5
BL 65No1
Inox
2
65
53
16
6.5
Đánh xước
6
BL 135TĐ
CT3
2.5
135
78
25
9
Sơn tĩnh điện
7
BL 125TĐ
CT3
3
125
85
25
10
Sơn tĩnh điện
8
BL 100TD
CT3
2.5
100
66.4
20
7
Sơn tĩnh điện
9
BL 85TĐ
CT3
2
85
56
18
7
Sơn tĩnh điện
10
BL 65TĐ
CT3
2
65
52
16
7
Sơn tĩnh điện
11
BL 120No
Inox
2.5
114
75
25
8
Điện hóa
12
BL 100No
Inox
2
96
74
25
8
Điện hóa
13
BL 70No
Inox
2
70
56
18
7
Điện hóa


Logo Đối Tác Của Khóa Minh Khai